Vår historie

Ordfører Lisbeth Hammer Krog og NRK Østlandssendingen kastet glans over kvelden som ble starten på noe som skulle vokse seg mye større enn vi hadde forestilt oss!

Ideen om å spre valgfaget «Innsats for andre» (IFA)  med fokus på inkludering, oppsto første semester faget ble gjennomført på Østerås skole (vår 2016). Men uten ordføreren i Bærum, Lisbeth Hammer Krog sitt engasjement for å etablere en veiledningstjeneste for andre IFA lærere og elever og uten pedagog og flyktning Jocelyne von Hof sitt viktige bidrag i oppstartsfasen, ville Ung inkludering ikke sett dagens lys!

Lektor ved Østerås skole, Merete Lien Utaker og pedagog Jocelyne von Hof opprettet foreningen moreJOY etter å ha fått innovasjonsmidler fra Bærum kommune. Selve startskuddet til etableringen skjedde 3. februar 2017 etter en magisk kveld på bowlingbanen sammen med valgfagselever fra Østerås skole og ungdom med kort botid bosatt i Bærum kommune.

Ordføreren kom på besøk, men hun kunne ikke bowle. Heldigvis hadde vi et nyoppdaget bowling talent blant oss: en somalisk gutt som vi til da ikke hadde blitt så godt kjent med fordi han ofte «gjemte seg» i hettegenseren sin. Etter at han hadde lært ordfører Lisbeth å traktere bowling-ballen, fikk han for første gang mange komplimenter for sitt fantastiske smil!

Etter flere valgfagstreff var det gleden i øynene på nyankomne ungdommer som ble sett, inkludert og verdsatt, som gjorde det innlysende for oss at  flere skoler og lærere må få hjelp til å  bringe elever sammen gjennom valgfag som har inkludering som mål!

  • Abdulqader Karimi jobbet som faglig rådgiver fra mars 2018 til mars 2020 og vi endret navn fra moreJOY til Ung inkludering fordi dette navnet sier mer om hva vi faktisk gjør.
  • UNG fordi motivasjonsteamet går på VGS. Basert på egne erfaringer knyttet til inkludering, kurser denne flerkulturelle gjengen nye ungdommer.

  • INKLUDERING fordi alt vi gjør handler om å bli kjent på tvers av kultur og bakgrunn. For å låne noen utrykk fra ungdommene våre:

  • Vi vil rive ned murer og bygge broer.

  • Vi vil viske ut grenser og invitere folk med i gjengen.