Merete Lien Utaker

               Daglig leder

             Abdulqader Karimi

                Faglig rådgiver

Karimi

Abdulqader Karimi er født i Afghanistan og har bodd i Pakistan og Iran før han måtte flykte til Norge i 2002. Karimi har en bachelorgrad i statsvitenskap fra UiO. I bacheloroppgaven skrev han om enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Han har arbeidserfaring fra Sunndal og Bærum kommune, bl.a som lærer på Voksenopplæringen og som miljøarbeider på Flyktningkontoret. Karimi har jobbet som tolk på fire språk og er autorisert fotball dommer og trener. I 2008 startet han Fellesskap fotballklubb som i dag har 45 spillere fra 13 forskjellige land. Karimi kjenner Midtøstens historie og kultur svært godt og bruker sin bakgrunn for å veilede nyankomne flyktninger inn i det norske samfunn.

Merete

Merete Lien Utaker har reist mye, bl.a i Afrika og hun har en MA fra Universitet i London, Institute of Latin American studies. I tillegg til utviklingsstudier fra Oslo Met, har Merete spansk, sosiologi, miljøfag, kristendom og engelsk i fagkretsen. Hun har jobbet i Norges Røde Kors, i Operasjon Dagsverk og som rådgiver for Oslo biskop på internasjonale spørsmål. Hun ble ansatt som lektor på Østerås skole i 2008 og i 2015 ble hun valgfagslærer i tillegg til å undervise i språk, samfunnsfag og KRLE. På bakgrunn av erfaringene med inkluderingsarbeid gjennom valgfag, startet hun i 2017 foreningen Ung Inkludering. Merete brenner for å skape enda flere inkluderingsarenaer i ungdoms- og videregående skole.

Hva er Ung Inkludering?

Ung inkludering er en frivillig organisasjon som motiverer og dyktiggjør lærere og elever til å skape møteplasser i skoletiden for minoritetsspråklig og norsk ungdom gjennom obligatoriske valgfag. På tre videregående skoler piloterer vi fra skolestart 2019 en medelevordning.

Vår målsetning

Vår målsetning er at minoritetsspråklige elever blir sett, inkludert og verdsatt i skolen slik at de utvikler seg til å bli likeverdige og selvstendige aktører som bidrar og tar del i samfunnet.

                    Frode Randgaard

                       Styreleder

                       Kjetil Tonning 

                  Økonomisk rådgiver          

                       Jo Nagelhus

                      Webansvarlig