Merete Lien Utaker

                          Daglig leder

                           King Mangal

                         Faglig rådgiver

                          Suha Alhajeed 

                          Faglig rådgiver

Merete

Merete Lien Utaker har reist mye, bl.a i Afrika og hun har en MA fra Universitet i London, Institute of Latin American studies. I tillegg til utviklingsstudier fra Oslo Met, har Merete spansk, sosiologi, miljøfag, kristendom og engelsk i fagkretsen. Hun har jobbet i Norges Røde Kors, i Operasjon Dagsverk og som rådgiver for Oslo biskop på internasjonale spørsmål. Hun ble ansatt som lektor på Østerås skole i 2008 og i 2015 ble hun valgfagslærer i tillegg til å undervise i språk, samfunnsfag og KRLE. På bakgrunn av erfaringene med inkluderingsarbeid gjennom valgfag, startet hun i 2017 foreningen Ung Inkludering. Merete brenner for å skape enda flere inkluderingsarenaer i ungdoms- og videregående skole.

King

King Mangal ble født i Afghanistan i 2001 og kom til Norge som flyktning i 2010.  Han har tatt realfag på VGS og har ambisjoner om å bli data- eller bygg-ingeniør.  Da King gikk på ungdomsskolen utmerket han seg som elev i et inkluderingsvalgfag hvor han dro stor nytte av erfaringer og kompetanse fra sin oppvekst i Afghanistan. Med sin brede kjennskap til Midtøstens kultur og muligheter, initierte King, tross sin unge alder, veiledning og leksehjelp elever i innføringsklasser.    Han lærte dem studieteknikk og fungerte både som faglig og sosial medvandrer.

Da Ung Inkludering ble etablert i 2017, var King selvskreven som medlem av motivasjonsteamet.          Han har kurset og dyktiggjort ungdomsskoleelever, holdt foredrag på konferanser og han fremstår i dag som en trygg og dyktig pedagog og formidler.  Fordi han kjenner mange ulike kulturer godt, evner han å vise både empati og å sette gode grenser og han har hjulpet mange nyankomne ungdommer til å finne seg bedre til rette både på skolen og ellers i det norske samfunnet. I sitt siste år på VGS, jobbet King frivillig i pilotprosjektet Medelev hvor majoritets- og minoritetselever fra ulike språkbakgrunner ble bedre kjent i midttimer.

Suha

Suha Alhajeed er faglig rådgiver i Ung Inkludering. Hun er født i Syria og kom som flyktning til Norge i 2016. Hun utmerket seg i ulike sammenhenger med sitt store engasjement for ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn og fordi hun lærte norsk på rekordtid. Etter å ha fullført realfagslinjen på VGS i 2019, gikk veien videre til Trondheim hvor hun begynte å studere til sivilingeniør i fysikk og matematikk ved NTNU. Suha kan etter endt studie tenke seg å arbeide innen forskning og utvikling.

Foruten å snakke flytende arabisk, engelsk og norsk, jobber Suha på IKEA ved siden av skolen.

Hun har siden 2017 vært medlem av Ung Inkludering sitt motivasjonsteam og har sammen med andre ungdommer holdt foredrag, ledet workshops for lærere og kurset flerspråklige skoleungdommer. Med sin bakgrunn kommer Suha lett i kontakt med minoritetsspråklige miljøer og hun har bred kompetanse på ulike kulturelle omgangsformer og stor forståelse for nyankomne ungdommers situasjon i Norge.

Hva er Ung Inkludering?

Ung inkludering er en frivillig organisasjon som motiverer og dyktiggjør lærere og elever til å skape møteplasser i skoletiden for minoritetsspråklig og norsk ungdom gjennom inkluderingsvalgfag (på ungdomsskolen) eller gjennom Medelevordninger på VGS. Vårt flerkulturelle og unge motivasjonsteam kurser også elever i kombinasjonsklasser og holder foredrag i ulike sammenhenger.

Vår målsetning

Vår er at minoritetsspråklige elever blir sett, inkludert og verdsatt i skolen slik at de opplever seg som likeverdige og selvstendige aktører som kan bidra med sine ressurser i samfunnet.

                    Frode Randgaard

                       Styreleder

                       Kjetil Tonning 

                  Økonomisk rådgiver          

                       Jo Nagelhus

                      Webansvarlig