Inkluderingsveiledere i skolen

Hva er Ung Inkludering?

Ung inkludering er en frivillig organisasjon som motiverer og dyktiggjør lærere og elever til å skape møteplasser i skoletiden for minoritetsspråklig og norsk ungdom gjennom inkluderingsvalgfag (på ungdomsskolen) eller gjennom Medelevordninger på VGS. Vårt flerkulturelle og unge motivasjonsteam kurser også elever i kombinasjonsklasser og holder foredrag i ulike sammenhenger.

Vår målsetning

Vår er at minoritetsspråklige elever blir sett, inkludert og verdsatt i skolen slik at de opplever seg som likeverdige og selvstendige aktører som kan bidra med sine ressurser i samfunnet.

Motivasjonsteamet

Ung Inkludering sitt engasjerte motivasjonsteam består av tidligere valgfagselever ved Østerås skole og elever på VGS som har vært med å pilotere en Medelevordning. Elevene (16 – 21 år), snakker til sammen tolv språk og går på ulike VGS. Som kursledere og foredragsholdere er ungdommenes viktigste oppgave å være motivatorer, relasjonsbyggere og trygge smågruppeledere.

  Takk til våre  støttespillere! 

Tusen takk til våre samarbeidspartnere for tilskudd, kompetanse og nettverk.

Under kan du se videoer fra våre preppkurs!