Inkluderingsveiledere i skolen

Hva er Ung Inkludering?

Ung inkludering er en frivillig organisasjon som motiverer og dyktiggjør lærere og elever til å skape møteplasser i skoletiden for minoritetsspråklig og norsk ungdom gjennom obligatoriske valgfag. På tre videregående skoler piloterer vi fra skolestart 2019 en medelevordning.

Lær mer om dette i videoene til høyre!

Vår målsetning

Vår målsetning er at minoritetsspråklige elever blir sett, inkludert og verdsatt i skolen slik at de utvikler seg til å bli likeverdige og selvstendige aktører som bidrar og tar del i samfunnet.

TIFA- Team

TIFA teamet, som er Ung Inkludering sitt motivasjonsteam består av tidligere elever som hadde valgfaget nnsats for andre på Østerås skole. Disse engasjerte ungdommene (16 – 19 år), kommer fra syv land og går på ulike VGS. Når Ung Inkludering kurser mottaksklasser og norske elever, fungerer TIFA teamet som gruppeledere, motivatører og relasjonsbyggere.

  Takk til våre  støttespillere! 

Tusen takk til våre samarbeidspartnere for tilskudd, kompetanse og nettverk.

Under kan du se videoer fra våre preppkurs!